Tarihçemiz
22 Nisan 2021

           İlimizde 112 ambulans ve Acil Sağlık Hizmetleri,  Sağlık Bakanlığı Acil sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün talimatları ile çeşitli birimlerde görevli iken, gönüllülük esası ile bir araya gelmiş Sağlık Memuru, Ebe, Hemşire ve Hekim kadrolu çalışanlar ile Edirne Devlet Hastanesi eski binasındaki  kanser kayıt birimi olarak kullanılan bölümde konuşlanmak üzere 03.03.1998 tarihinde faaliyete başlamıştır.

           Kuruluş aşamasında Keşan ve Edirne il merkezinde birer adet, Komuta Kontrol Merkezi ve aynı birimi kullanan iki mobil ambulans ekibi, ile hizmete başlanmıştır

            25 Şubat 2007 tarihinde gerekli teknik alt yapı düzenlemeleri tamamlanarak dijital çağrı karşılama ve kayıt sistemine geçilmiştir. Temmuz ayında 14 Paramedik (AABT) ve 55 Acil Tıp Teknisyeni’ nin (ATT) ilimize ataması yapılarak, bu tarihten sonra profesyonel eğitim almış çalışanlarla birlikte Acil Sağlık Hizmetlerinin Edirne ilindeki kalitesi yükseltilmiştir.

            Bugün itibarı ile ilimizde 1 adeti hastane ile entegre, 1 adeti yedek ekip olmak üzere toplamda 21 istasyon sayısına ulaşmış bulunmaktayız.